Contributie 2021-2022 - vv Zwartewaal

Contributie 2021-2022

Dia1.JPG


 

Uit de statuten vv Zwartewaal

 

 

Artikel 8 – Lid 1 t/m 3 Contributie

 

  1. De leden zijn jaarlijks gehouden tot het betalen van een contributie, die door de algemene vergadering van tijd tot tijd zal worden vastgesteld. Zij kunnen daartoe in categorieën worden ingedeeld, die verschillende bijdrage betalen.
  2. Ere-leden zijn vrijgesteld van het betalen van contributie.
  3. Wanneer het lidmaatschap in de loop van een verenigingsjaar eindigt, blijft niettemin de contributie voor het gehele jaar verschuldigd.

 

 

Artikel 10 – Lid 3 Einde lidmaatschap

 

Opzegging van het lidmaatschap door het lid of de vereniging kan slechts geschieden tegen het einde van het verenigingsjaar en met inachtneming van een opzegtermijn van vier weken. Echter kan het lidmaatschap onmiddellijk worden beëindigd indien van de vereniging of het lid redelijkerwijs niet gevergd kan worden het lidmaatschap te laten voortduren.

Delen

voeg je eigen gadgets toe aan deze pagina!